osmiev (osmiev) wrote,
osmiev
osmiev

Categories:

Мужские ингушские имена ... ( старинные )

    Iаби
    Iаддал – лучник, лучница
    Iадлоп
    Iусап
    Абат
    Абаци
    Абзо
    Авды
    Агик
    Адалгири
    Адлоп
    Ази
    Акмурза
    Актемир
    Актол
    Аламурза
    Албаст
    Алмаз
    Алмарз
    Алсбик
    Алхаст
    Альмурд
    Альти
    Альты
    Анде
    Анзор
    Апти
    Арапха – вероятно  сохранилось от имени хурритского царя Арапха.
    Арико
    Арма
    Арсамак
    Арснак
    Арснако
    Арснуко
    Артаган
    Артамир
    Аршмат
    Аси
    Аскерха
    Аспи
    Астик
    Атби
    Аттаг
    Аттиг
    Ауси
    Ахарко
    Ахром
    Аэли
    БаIдали
    Баг- смолистое дерево, лучина
    БагIаж
    Багамик
    Багомат
    Багрик
    БайIал
    Байбатыр
    Байгул
    Байсула
    Байтыл
    Бакке
    Баматгири
    Барии
    Барсби
    Батаки
    Баты
    Батынгири
    Бахи
    Бахмад
    БачI
    Бачарки
    Башко
    Безиг
    Бейбот
    Бейбот
    Беймарз
    Бейта
    Бек
    Беки
    Бекмарз
    Бекмурза
    Бембулат
    Бера
    Берд
    Берс
    Берсан
    Берснак
    Бетти
    Бечик
    Биберт
    Бибот
    Бизи
    Бий
    Билиг
    Бирсу
    Бирти
    Бисолт
    Бож
    Боко
    Болат
    Борг
    Борга
    Борги
    Борз
    Борх
    Боскар
    Боткъи
    Боца
    Буга
    Буга
    Бузаркъа
    Бузурт
    Була
    Бунхо
    Бунхо
    Бурсаг
    Бурсук
    Бятар
    Бятырхан
    Ваха
    Виг
    Вирг
    Висангири
    Висит
    Висха
    Висхан
    Виты
    Возро
    Вока
    Гайсан
    ГIабаш
    ГIабе
    ГIазд
    ГIалмат
    ГIанаж
    ГIап
    ГIойсолт
    Гаад
    Габи
    Гаги
    Гагих
    Гагор
    Гади
    Газик
    Газипол
    Газк
    Гайт
    Галимат
    Галихан
    Галишь
    Гана
    Гандало
    Ганжаби
    Гарак
    Гарбак
    Гарбак
    Гарбакс
    Гаркаж
    Гаркиж
    Гарс
    Гасар
    Гата
    Гата
    Гатто
    Гашли
    Гашлуко
    Гейре
    Гейтуко
    Гекка
    Генардк
    Генез
    Гет
    Гири
    Гиса
    Гитхаз
    Гойберд
    Гойлах
    Гоймарз
    Гойтмал
    Голуко
    Гото
    Гудаберд
    Гуди
    Гурбан
    Гябарт
    Гяги
    Гярт
    Дада
    Дамлихан
    Даск
    Даурбек
    Дах
    Дахкильг
    Дгут
    Дебар
    Дени
    Денисултан
    Джамарз
    Джамх
    Джантемир
    Джанхот
    Джаубятар
    Джогур
    Джогустко
    Джой
    Джосырко
    Джоу
    Джугурко
    Дзакирг
    Дзаур
    Дзаурбек
    Дзейт
    Дзорахмат
    Диг
    Диешер
    Дий
    Дика
    Диндуко
    Довлетко
    Довт -меч
    Дол
    Долтгири
    Долток
    Дота
    Дох
    Доце
    Дошлуко
    Дрес
    Дубуж
    Дуги
    Дудар
    Дудург
    Дука
    Дунда
    Дуто
    Дыдыг
    Жамарз
    Жамха
    Женас
    Жима
    Жолберд
    Жоп
    ЗIок
    Забе
    Заби
    Зайпал
    Зайпул
    Заммо
    Зари
    Заур
    Зовр- пограничник
    Зибезкъа
    Зиг
    Зиппо
    Зовли
    Зуккур
    Зураб
    Зялмах
    Ибзи
    Ивизд
    Иди
    Идиг
    Идык
    Инал
    Иналук
    Инаркъа
    Инд
    Индербий
    Ирпи
    Искхе
    Исолт
    Итон
    Итт
    Ишдарби
    КIаци
    Калой
    Камбулат
    Карцл
    Каси
    Кетамо
    Кетча
    Кодо
    Конахьалг
    Корта
    Костыр
    Косум
    Коутр
    Кули
    Куло
    Кураз – квартальный
    Куша
    Кхирий
    Къахьарма
    Къовди
    Лаьда
    Лаьча
    Леван
    Леег
    Лейман
    Лом
    Лом-Iали
    Лорс
    Лохаверг
    Лути
    Маас
    Маг
    Маго
    Мажг
    Маи
    Максим
    Макшарип
    Малсаг
    Мамра
    Мамсур
    Манкиз
    Марзаг
    Марзбик
    Мартаск
    Мархуж
    Мачад
    Мачи
    Маьшк
    Мед
    Мехти
    Мецхл
    Мисирби
    Моашат
    Мовсар
    Мовсар
    Мозгли
    Морзах
    Морхаш
    Москуц
    Мохки
    Мочхо
    Мочхо
    Муани
    Мудар
    Мукли
    Мурза
    Муртаз
    Муртузан
    Муруж
    Муруш
    МурцаIал- возможно сохранилось от имени Царя Хурритов Мурсали
    Мускхи
    Мусост
    Мустбе
    Мусукай
    Мутал
    Мухарбек
    Мухарби
    Мухьи
    Мучи
    Мынта
    Овлург
    Овш
    Оз
    Ози
    Октол
    Орасхан
    Орико
    Ороха
    Орц  –отряд воинов численностью от 20 до 40 человек
    Орци
    Орцха
    Орцхо –отряд воинов численностью от 20 до 40 человек
    Осма
    Отаби
    Охтол
    Оцильг
    Панга
    Параж
    Паши
    Пейзал
    Пети
    Пип
    Покориг
    Пхарказ
    Пхяраж
    Пшимахо
    Рулан
    Саги
    Сакал
    Саккал
    Саккхал
    Салман
    Сальгири
    Сампи
    Сандро
    Саниби
    Сарали
    Саьга
    Саьлмарз
    Саьлмарз
    Седи
    Селе
    Сипсо
    Солот
    Солса
    Солсбик
    Солсбик
    Соси
    Сосырко
    Союп
    Сузырко
    Суламбек
    Сурхо
    Сяги
    Сямпи
    ТIеш
    ТIовси
    ТIормиг
    Тази
    Тази
    Талхи
    Тантал
    Тапа
    Таргим
    Тархан
    Татари
    Татарх
    Таши
    Тебо
    Темарз
    Темирбот
    Темирза
    Темирха
    Темрг
    Темурко
    Тенарбот
    Тепс
    Тепсаркъа
    Тепсурк
    Тешал
    Тешалк
    Тимиш
    Тоаркхо
    Товбот
    Товси
    Товсолт
    Тодди
    Той
    Тонги
    Тонт
    Тора
    Тора
    Торко
    Тоси
    Тосо
    Тота
    Тоубот
    Тох
    Туган
    Туман
    Тумхо
    Тупга
    Турс – щит
    Тута
    Тута
    Тухан
    Увайс
    Угуз
    Удин
    Ужах
    Ужах
    Улх
    Уми
    Уск
    Устарх
    Устурхан
    Утаб
    Уциг
    Учос
    Фатырбик
    Фук
    Фук
    Хажбикар
    Хажмо
    Хажмохо
    Хакх
    Хакяш
    Халдик
    Хали
    Хамарз
    Хамастк
    Хамбор
    Хами
    Хамо
    Хамраз
    Хамстик
    Хамурзи
    Хамхи
    Хани
    Хасбот
    Хасбот
    Хаси
    Хасо
    Хасо
    Хасо
    Хата
    Хата
    Хаути
    Хейтаг
    Хипсар
    Хире
    Хиси
    Хошальг
    Хунк
    Хуньг
    Хуси
    Хьовди
    Хьонди
    Хьунсаг
    ЦIов
    ЦIунто
    Цехар
    Цехар
    Цикма
    Цицкхольг
    Цогал
    Цоки
    Цохир
    Цунто
    Цунто
    Цуп
    Чаба
    Чабакх
    Чабахан
    Чаборз
    Чабрали
    Чад
    Чамик
    Чах
    Чергиз
    Чергис
    Черси
    Чибихан
    Чинто
    Чоджа
    Чожи
    Чолдар
    Чонти
    Чопа
    Чора
    Чори
    Чумак
    Чумгур
    Шаип
    Шам
    Шами
    Шапа
    Шапи
    Шахмарз
    Шиманхо
    Шимох
    Шо
    Шо
    Шоа
    Шовхал
    Шом
    Шохл
    Штыр
    Эастмар
    Эбарг
    Эги
    Эдалби
    Эдалгири
    Эдарко
    Эдда
    Эдил
    Эжи
    Эзди
    Эка
    Элберд
    Эли
    Элса
    Элтамарз
    Элтмарз
    Эльбазг
    Эльберд
    Эльбуз
    Эльбуздук
    Эльдырхан
    Эльжарко
    Эльмурза
    Эмал
    Эса
    Эски
    Эсмарз
    Эссе
    Эсто
    Эти
    Этиг
    Этти
    Эхк
    Эхтамар
    Эши
    Юси
    Янарс
    Янд
    Яндархан
    Японц
    Яросхан
    Ясенгири
    Балти –широкое место перед входом в ущелье
    Довтбий -главнокомандующий


Tags: ингуши
Subscribe
Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 32 comments